De relatiecoach samengesteld gezin

Gepubliceerd op 10 februari 2024 om 18:22

Een gespecialiseerd stiefgoedcoach kan jullie helpen bij het optimaliseren van de verschillende ouderschapsvormen in het samengesteld gezin, zodat alle kinderen zich geliefd en gesteund voelen, terwijl de relatie tussen jou en je partner wordt versterkt.

In de huidige tijd lijkt het of de traditionele definitie van een gezin aan het verschuiven is. Het wordt een steeds rekbaarder begrip. We zien steeds vaker samengestelde gezinnen, waarbij partners met kinderen uit eerdere relaties een nieuw huishouden vormen. Waar in die nieuwe gezinnen misschien weer biologische kinderen geboren worden. Hoewel deze nieuwe dynamiek kansen met zich meebrengt, brengt het ook zeker uitdagingen en conflicten met zich mee. Menig koppel loopt op een gegeven moment vast in de relatie en een gedachte 'ik wil stoppen met mijn relatie' komt geregeld in je op. Dit is het moment waarop je overweegt om in relatietherapie te gaan. Omdat het in een samengesteld gezin anders werkt dan in een kerngezin is het verstandig om de hulp in te roepen van een relatiecoach samengesteld gezin. De naam zegt het al, dit is een coach die gespecialiseerd is in relatietherapie bij koppels die deel uit maken van een samengesteld gezin.

Navigeren door de complexe dynamiek

Door het samenvoegen van twee gezinnen komen verschillende achtergronden, persoonlijkheden, opvoedingsstijlen, gewoonten en verwachtingen samen. Dit kan leiden tot spanningen en conflicten binnen de partnerrelatie en de onderlinge relaties tussen de leden van het samengesteld gezin. Een relatiecoach kan de dynamiek(en) die voor verstikkingen in jouw gezin zorgen inzichtelijk maken en hier samen met jullie mee aan het werk gaan om een harmonieuze omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Communicatie verbeteren

Effectieve communicatie is de sleutel tot het succes van elke relatie en elk gezin. In een samengesteld gezin is goede communicatie ontzettend belangrijk. Een conflict kan door een misverstand al snel ontstaan en goede vaardigheden om conflicten op te lossen zijn essentieel voor het koppel. Tijdens de coaching zal de relatiecoach jullie helpen bij het verbeteren van de communicatievaardigheden, waardoor conflicten kunnen worden verminderd en misverstanden snel kunnen worden opgelost.

Omgaan met emoties

Het samenvoegen van gezinnen gaat gepaard met een scala aan emoties. Denk bijvoorbeeld aan emoties als jaloezie, onzekerheid, en verdriet. Iedereen gaat op zijn eigen manier om met zijn eigen emoties en de emoties van de ander. In een kerngezin leren kinderen van de ouders hoe ze emoties kunnen verwerken. Wanneer twee gezinnen worden samengevoegd en daarin verschillende manieren van uiten en omgaan met emoties worden gehanteerd, dan kan dat voor problemen zorgen. Ik noem een voorbeeld; in de rol van moeder ben je misschien wel gewend om veel met je kinderen te praten over emoties, wat een positieve uitkomst heeft op het gedrag van jouw kind. Maar wanneer je in de rol van stiefmoeder op dezelfde manier de dochter van je partner benaderd kan dat helemaal anders uitpakken. Een relatiecoach kan jullie helpen om een veilige ruimte te bieden binnen het gezin waarin emoties kunnen worden geuit en verwerkt, waardoor het gezin samen kan groeien en sterker kan worden.

Creëren van gezonde grenzen

Het vaststellen van gezonde grenzen is essentieel voor het welzijn van alle gezinsleden, maar het kan moeilijk zijn om dit te doen in een samengesteld gezin waarin de dynamiek anders is dan in een kerngezin. Vaak zijn er in de oorspronkelijke kerngezinnen al gezinsregels gemaakt die door de ouder zijn voortgeleefd toen deze alleen kwam te staan. Door het vormen van een nieuw samengesteld gezin komen die gezinsregels onder één dak en kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat wanneer er verschillende regels gehanteerd worden dit leidt tot conflicten. Een relatiecoach kan helpen bij het vormen van gezinsregels die gelden en door iedereen nageleefd kunnen worden binnen de dynamiek van jouw samengesteld gezin.

Ouderschapsrol optimaliseren

Voor ouders in samengestelde gezinnen kan het uitdagend zijn om een evenwicht te vinden tussen hun rol als ouder en hun rol als stiefouder. Wat wordt er van je verwacht en wat is passend bij de nieuwe rol die je hebt gekregen toen je stiefouder werd? Hoe kan het dat je je niet gewaardeerd voelt door je bonuskinderen en zij alles wat je doet maar voor lief lijken te nemen? Een relatiecoach kan jullie helpen bij het optimaliseren van de verschillende ouderschapsvormen in het samengesteld gezin, zodat alle kinderen zich geliefd en gesteund voelen, terwijl de relatie tussen jou en je partner wordt versterkt.

Samen, alleen of allemaal

Wanneer de keuze wordt gemaakt voor relatietherapie samengesteld gezin is het wenselijk dat een koppel samen komt, op deze manier haal je het beste resultaat. Maar in veel gevallen is het ook mogelijk om alleen in therapie te gaan of om ook de kinderen erbij te betrekken in de vorm van gezinstherapie. Na een kort voorgesprek met een stiefgoedcoach is vaak al bekend wat voor jouw specifieke vraag de beste manier van coaching is.

 

Kortom, het inschakelen van de hulp van een relatiecoach voor samengestelde gezinnen, zoals een stiefgoedcoach (dit is een coach die werkt volgens de stiefgoed methodiek), kan van onschatbare waarde zijn bij het creëren van een gezonde en gelukkige thuisomgeving.