Samenwonen samengesteld gezin

Gepubliceerd op 29 januari 2024 om 13:33

Het delen van een huis gaat verder dan alleen de fysieke ruimte; het is een symbolische samensmelting van levens, ervaringen en dagelijkse routines.

Opnieuw samenwonen na je scheiding

In het leven zijn er genoeg momenten die ons uitdagen, ons vormen en ons dwingen een nieuwe koers te varen. Eén van die ingrijpende momenten is een scheiding. Het is een emotionele rollercoaster die vaak gepaard gaat met verdriet, reflectie en zelfontdekking. Maar wat gebeurt er als het stof is neergedaald en het leven opnieuw begint te bloeien? Voor velen is de ontmoeting met een nieuwe liefde een kans op een frisse start, voor sommigen betekent dit zelfs opnieuw gaan samenwonen, het geluk weer vinden en verder bouwen aan de toekomst.

Nieuwe start

Een scheiding markeert vaak het einde van een hoofdstuk en wordt omschreven als de start van een nieuwe periode in je leven. Na het overwinnen van de pijn en het verdriet ontstaat een periode van zelfreflectie. Het is een kans om te groeien, te leren en te begrijpen wat je nu echt wil in het leven en wanneer de tijd rijp is in een nieuwe relatie. Want zoals het was, dat wil je namelijk nooit meer. Nu is het tijd voor jou, voor het geluk en vooral ook voor echte liefde.

 

Herstel van vertrouwen

Het herstellen van vertrouwen na een scheiding kan een uitdaging zijn, maar het is een cruciale stap in de richting van een goede en gezonde relatie. Het is belangrijk om elkaar de ruimte te geven om te groeien en te genezen, wetende dat de littekens van het verleden niet de toekomst hoeven te bepalen. Communicatie, openheid en begrip zijn de bouwstenen van dit kwetsbare proces.

 

De nieuwe partner voorstellen

Het introduceren van een nieuwe liefde in het leven van de kinderen kan verwarrend zijn. Het vergt tijd om banden te smeden en relaties op te bouwen. Geduld en begrip zijn cruciaal, evenals het respecteren van de individuele behoeften en grenzen van elk kind. Het kind bepaald het tempo van de ontmoetingen en de nabijheid die de nieuwe liefde mag opzoeken.

 

Een nieuw begin

Voor sommige koppels is samenwonen de volgende logische stap. Jullie liefde is sterk genoeg en de kosten van twee huizen voelen als onnodig wanneer het ook samen in één huis kan. Maar het delen van een huis gaat verder dan alleen de fysieke ruimte; het is een symbolische samensmelting van levens, ervaringen en dagelijkse routines. Wanneer de verliefdheid er is gaat dit vaak als vanzelf. Het is fijn om samen te zijn en elkaars aanwezigheid te ervaren. Toch zal de verliefdheid overgaan, niet alles aan de ander is zo leuk als je eigenlijk dacht. Kleine haarscheurtjes kunnen ontstaan en het is belangrijk om compromissen te kunnen sluiten, flexibiliteit te tonen en bovenal een diep begrip voor elkaars behoeften en verlangens te hebben.

 

Samenwonen en de kinderen

Opnieuw gaan samenwonen na een scheiding neemt vaak een extra dimensie aan wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Het samenvoegen van twee werelden, twee geschiedenissen en twee families is een zoektocht naar balans tussen liefde, begrip en geduld.
Het betrekken van kinderen in het proces van samenwonen vereist een zorgvuldige aanpak. Het is essentieel om een veilige ruimte te creëren waarin de kinderen zich gehoord en gerespecteerd voelen. Open communicatie staat centraal, waarbij de gevoelens en zorgen van de kinderen serieus worden genomen.

 

Wie informeer je eerst

Maar voordat jullie de nieuwe plannen met de buitenwereld gaan delen is het belangrijk om de juiste volgorde van informeren aan te houden. Vaak denk je er niet aan en bespreek je in al je enthousiasme met vrienden en familie dat jullie op zoek gaan naar een nieuwe woning, of dat je intrekt bij je nieuwe partner. De eigen kinderen worden ingelicht en nemen dat nieuws mee naar de andere ouder. Hoe de ex-partner het nieuws ontvangt is maar de vraag en hoe de kinderen de reactie van de andere ouder zien is puur en onvoorbereid.

Zijn er plannen om te gaan samenwonen, bespreek deze dan met je ex-partner, zo kan hij/zij het nieuws laten bezinken en eventueel met jou in gesprek over eventuele zorgen en mogelijke regelzaken rondom de omgang. Zo’n gesprek neemt de romantiek wellicht volledig weg, maar het is enorm belangrijk om het nieuws zo goed en onbezorgd mogelijk met de kinderen te kunnen delen. Ook wil je voorkomen dat de kinderen via de ex-partner of familieleden van jullie plannen horen, het vraagt ook hier om een overwogen strategie.

Licht eerst de ex-partners in, kort daarop de kinderen en vervolgens mag het nieuws wereldkundig worden gemaakt. Op deze manier kunnen de kinderen met de andere ouder praten over het nieuwe huis, zonder de eerste reactie van die ouder te zien. Dit geeft ook de andere ouder de ruimte om er voor de kinderen te zijn en zijn eigen gevoelens even opzij te zetten wanneer dat nodig is.  

 

Financien in het samengesteld gezin

Het onderwerp financiën komt zeer zeker ter sprake wanneer je met je nieuwe partner wil gaan samenwonen. Jullie hebben nu beiden een huis, dubbele kosten en de ene woning staat leeg wanneer jullie samen zijn. Dit voelt vaak als 'weggegooid geld'. Het regelen van de financiën vraagt een zorgvuldige aanpak. Hoe romantisch is het wanneer je nieuwe partner aangeeft alle kosten te willen dragen, ook die voor jouw kinderen. Met alle liefde worden de eigen bankrekeningen samengevoegd en alle kosten mogen van een gezamenlijke rekening worden voldaan. In de verliefdheidsfase zien we dit veel voorbij komen. De wens om het met elkaar goed te doen krijgt vorm in alles samen en alles gelijk. 

Het delen van de kosten voor woning en de dagelijkse boodschappen daar kan iedereen zich snel in vinden. Waar de frictie kan gaan ontstaan en in de beginfase van het samenwonen veelal vergeten wordt is om goed stil te staan bij het regelen van financiële zaken als het gaat om de kosten voor de kinderen. De behoefte om alles gelijk te doen sluit aan bij het gedachtegoed van een kerngezin. In een samengesteld gezin is het niet gelijk en daar mag aandacht voor zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan kosten voor nieuwe kleding, de sportvereniging, extra vakantietripjes, zakgeld, uitgaven voor cadeaus, een nieuwe fiets die nodig is of het rijbewijs op de achttiende verjaardag van één van de kinderen. Maar ook vraagstukken rondom erfrecht, wat gebeurd er wanneer één van beide partners overlijdt, kan de woning dan nog betaald worden en blijven de stiefkinderen dan welkom? Hoe jullie hier mee om willen gaan is iets wat je al vroegtijdig wil bespreken. Helaas komen dit soort zaken vaak ter sprake wanneer er bij één van beide partners al frustraties zijn ontstaan omdat dingen niet gelijk voelen, voor het ene kind wordt meer geld uitgegeven dan voor het andere kind. Ook de alimentatie die de ex-partner bijdraagt of ontvangt kan een heikel punt worden. 

Het maken van duidelijke afspraken rondom de financiën is een belangrijke voorwaarde voor het laten slagen van het nieuw samengesteld gezin. Kom je er samen niet uit, raadpleeg dan een coach die op dit gebied expertise heeft. 

 

Samenwonen: een heel avontuur

Het creëren van een nieuwe gezinssamenstelling is geen eenvoudige rechte lijn, maar eerder een avontuur met hoogte- en dieptepunten. Het vraagt om voortdurende aanpassingen, open communicatie en het erkennen van de complexiteit van de dynamiek die samengestelde gezin kenmerkt. Uiteindelijk kan het leiden tot een nieuw evenwicht, waarin liefde en begrip de basis vormen voor een bloeiend nieuw hoofdstuk in het leven van alle betrokkenen.