Spijt van samengesteld gezin

Gepubliceerd op 23 januari 2024 om 15:19

Het is een gegeven dat het vormen van een samengesteld gezin unieke uitdagingen met zich meebrengt. Twijfelen aan je samengesteld gezin is heel normaal. Je vraagt je af of het ooit weer wordt zoals het was toen jullie elkaar leerden kennen.

Het leven in een samengesteld gezin is wezenlijk anders dan in een kerngezin

In elk gezin kunnen situaties ontstaan die de harmonie en het welzijn beïnvloeden. Of het nu gaat om communicatieproblemen, conflicten tussen gezinsleden, opvoeduitdagingen, veranderingen in de gezinssamenstelling of emotionele spanningen, deze vraagstukken kunnen het dagelijks leven flink op zijn kop zetten en zorgen voor stress en frustratie. Vaak komt dit voort uit de complexiteit van menselijke relaties en de dynamiek binnen gezinnen. Bij regulier ouderschap krijg je alle tijd om je nieuwe rol te ontdekken en daarin te groeien. Je doet het samen met je partner en gaandeweg ontdek je welke opvoedstijl het beste bij je past. Bij stiefouderschap werkt dat anders, er zijn bij de start van de relatie immers al kinderen aanwezig. 

Binnen een samengesteld gezin heb je te maken met andere dynamieken dan in een kerngezin. De bescherming van je eigen kinderen kan voor ruzie zorgen tussen jou en je partner. In die lastige situatie moet je ook nog eens rekening houden met ex-partners, die vaak hoe dan ook een belangrijke rol in je leven spelen. Denk ook aan verschillende opvoedstijlen, een mix van gezinsculturen, kinderen die er wel of niet zijn, de zoektocht naar waar je verantwoordelijkheid ligt en wat je los mag of zelfs los moet laten. Kinderen die worstelen met loyaliteit naar beide ouders, ineens niet meer de oudste zijn in het gezin, het moeten luisteren naar de nieuwe partner van vader of moeder, maar ook het gemis van de andere ouder in dit nieuwe gezin. Dealen met deze situaties zonder jezelf te verliezen is moeilijk en kan een behoorlijke druk leggen op je relatie. Niet voor niets gooit tweederde van de samengestelde gezinnen binnen vijf jaar de handdoek in de ring.

 

Het is een gegeven dat het vormen van een samengesteld gezin unieke uitdagingen met zich meebrengt. Twijfelen aan je samengesteld gezin is heel normaal. Je vraagt je af of het ooit weer wordt zoals het was toen jullie elkaar leerden kennen. Het is logisch dat je serieus nadenkt of je wel met de relatie door moet gaan. Maar voordat je hierover een besluit neemt is het de moeite waard om eerst met een coach aan de slag te gaan en de uitdagingen in jouw samengesteld gezin eens goed onder de loep te nemen en te onderzoeken of en hoe de ontevredenheid op te lossen is. Uit elkaar gaan kan altijd nog.

Problemen in samengestelde gezinnen

Er kunnen verschillende problemen ontstaan als gevolg van de complexe dynamiek in het samengesteld gezin. Er zijn ergernissen ontstaan die leiden tot spanningen en relatieproblemen. Je krijgt spijt en voelt je ongelukkig in je samengesteld gezin, je overweegt om de relatie te beëindigen. Eén van de uitdagingen is het vinden van een balans tussen de behoeften en verwachtingen van alle betrokkenen, inclusief de biologische ouders, stiefouders en de kinderen uit vorige relaties. Conflicten kunnen ontstaan door loyaliteitskwesties, het gevoel van ongelijkheid in behandeling, of moeilijkheden bij het opbouwen van vertrouwen en hechte relaties. Communicatieproblemen kunnen ook een rol spelen, dit komt vooral voor wanneer er verschillende opvoedstijlen of culturele achtergronden bij elkaar komen. Het is essentieel voor samengestelde gezinnen om voldoende openheid, begrip en flexibiliteit op te kunnen brengen om deze uitdagingen te overwinnen en een gezonde familiedynamiek te ontwikkelen.

Daarnaast kan de financiële situatie een bron van spanning zijn binnen samengestelde gezinnen, vooral wanneer er kinderen zijn uit vorige relaties die financiële steun nodig hebben. Dit kan leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en wrok als er te grote verschillen ontstaan, het is van belang dat er helderheid ontstaat over de manier waarop de financiële middelen worden verdeeld. Bovendien kunnen onopgeloste conflicten uit vorige relaties of scheidingen emotionele littekens achterlaten, wanneer er geen aandacht wordt geschonken aan het oplossen van die conflicten tussen de ex-partners wordt het proces om een harmonieus samengesteld gezin te vormen bemoeilijkt. 

Er is steeds meer bekend over de problemen die er spelen in samengestelde gezinnen en daarmee is er gelukkig ook meer bekend over de manier waarop deze problemen aangepakt kunnen worden en een blijvend positief effect heeft in het gezin. 

Samengesteld gezinscoach

Of je nu te maken hebt met de uitdagingen van stiefouderschap, het opbouwen van nieuwe dynamieken of het creëren van een gezamenlijke visie, het is nooit te laat om aan de gezinsdynamiek te werken en een positieve verandering teweeg te brengen. Het aanpakken van deze vraagstukken kan bijdragen aan een gezonde en positieve dynamiek in het samengesteld gezin, waarbij begrip, communicatie en respect worden bevorderd. Een samengesteld gezinscoach biedt een veilige en ondersteunende omgeving waarin alle gezinsleden hun stem kunnen laten horen, inzicht kunnen krijgen in elkaars perspectieven en gezamenlijk kunnen werken aan het creëren van een liefdevol en harmonieus samengesteld gezin.